Naustavör 16 - 18

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 21 íbúða fjölbýlishúsi við Naustavör 16-18 í Bryggjuhverfinu í vesturbæ Kópavogs Íbúðirnar eru frá 123,7 til 210 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja sumum stærri íbúðum.

Naustavör 16-18 er 5 hæða fjölbýlishús með lyftu við Naustavör í Kópavogi staðsett örstutt frá smábátahöfninni, með glæsilegu sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Í húsinu eru allar íbúðir rúmgóðar, 3ja til 5. herbergja. Íbúðirnar hafa annað hvort einnar eða tvennar svalir. Bílageymsla er upphituð með geymslum þar við.

Íbúðirnar verða afhentar með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Rafmagns- og sjónvarpslögn fylgir frágengin og verður mynddyrasími með einu símtóli í íbúð.

Sameign verður frágengin utan sem innan og í sameign verður vönduð lyfta í hvoru stigahúsi. Anddyrin verða flísalögð en stigar og stigapallar teppalagðir. Gangstéttar við húsið verða með snjóbræðslukerfi skv teikningum. Á baðherbergjum eru gólf flísalögð og veggir flísalagðir upp í loft. Þau verða búin vönduðum hreinlætistækjum, hitastýrðum blöndunartækjum, upphengdum salernum, sturtum með glerhlið. Innréttingar og innihurðir eru vandaðar, sjá nánar í skilalýsingu.

Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Siglingafélagið Ýmir er með aðstöðu við smábátahöfnina og er það iðandi af lífi. Í bryggjuhverfinu á Kársnesinu er gert ráð fyrir verði um 400 íbúðir. Flutt var í fyrstu íbúðir hverfisins á vormánuðum 2015. Áætluð afhending á fyrstu íbúðum að Naustavör 16-18 er sumarið 2018.